Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.12
ze dne 16.06.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1054/14 pro prodej BJ bytového domu Nevanova čp. 1053 až 1055

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1054/X ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1054 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, slečně XY Hladké a slečně XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1054/X ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1054 v m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům slečně XY a slečně XY, které nebyly uvedeny v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.11.7 ze dne 26.3.2008 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Nevanova 1053 -1055 v m.č. Praha 17 - IV.etapa.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.
Tisk Export článku do PDF