Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.18
ze dne 08.04.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY  pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242

Rada MČ

I. projednala prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova č. p. 1242 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova č. p. 1242 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova č. p. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa


III. ukládá  vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF