Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.28
ze dne 05.08.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1236/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 - 1238

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1236/XY v ul. Galandova čp. 1236 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. č. 1236/XY  v ul. Galandova čp. 1236 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 15.16 ze dne 29. 10. 2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1235 - 1238 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF