Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.14
ze dne 08.04.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1234/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, bytem Galandova č. p. 1234 v m. č. Praha 17 o odprodej bytové jednotky č.1234/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, který nebyl zařazen mezi oprávněné kupující z důvodu nevyrovnaných závazků vůči m. č. Praha 17.

    
II. souhlasí a doporučuje  ZMČ schválit zařazení do prodeje pana XY ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, neboť dle platných Zásad prodeje a Prováděcího předpisu byla dlužná částka zaplacena před rozesíláním nabídky.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF