Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.14
ze dne 19.11.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1161/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova  čp. 1161 až 1166

Rada MČ

I. projednala změnu majetkových poměrů pana XY, ke kterým může dojít úmrtím jeho otce.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ pozastavit prodej b.j. 1161/XY v ulici Vondroušova panu XY do doby vyřízení dědického řízení.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF