Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.11
ze dne 09.04.2008

Usnesení k dohodě o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o dílo č. SMO 400000105 (poskytování servisu)

Rada MČ

I. souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o dílo č. SMO 400000105 (poskytování servisu) s  Petrem Loučkou

II. ukládá tajemníkovi ÚMČ zabezpečit  příslušná opatření

Tisk Export článku do PDF