Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.41
ze dne 05.08.2009

Usnesení k dohodě o spolupráci při realizaci stavby „Boromeum - dům pro seniory“

Rada MČ

I. PROJEDNALA

předloženou Smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha 17 a firmou BONAKO Praha a.s.


II. SCHVALUJE

uzavřít Smlouvu o spolupráci s firmou BONAKO Praha a.s.


III. ZMOCŇUJE

starostku MČ Praha 17 k podpisu Smlouvy o spolupráci

Tisk Export článku do PDF