Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.31
ze dne 22.07.2009

Usnesení k dodatku smlouvy č. 1 ke Smlouvě SMO800000382 s firmou Relsie spol. s r.o.

Rada MČ

I. SCHVALUJE

uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě SMO800000382 s firmou Relsie spol. s r.o. s tím, že jeho platnost je do 31. 12. 2009


II. UKLÁDÁ

starostce Jitce Synkové uzavřít dodatek smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF