Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.6
ze dne 10.12.2007

Usnesení k dodatku organizačního řádu - navýšení počtu pracovníků pro prodej bytového fondu

Rada MČ

I. projednala dodatek organizačního řádu - navýšení počtu pracovníků pro prodej bytového fondu

II. schvaluje předložený návrh změny organizačního řádu č. 1 s účinností od 1.1.2008
 
III. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha 17 přijmout příslušná opatření, vedoucí EKN ukládá zapracovat dopad organizační změny do návrhu rozpočtu MČ na rok 2008

Tisk Export článku do PDF