Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.27
ze dne 06.02.2008

Usnesení k dodatku Organizačního řádu MČ a ÚMČ Praha 17  č.2

Rada MČ

I. projednala a schvaluje předložený návrh dodatku č.2 Organizačního řádu MČ a ÚMČ Praha 17 s platností a účinností od 7.2.2008.


II. ukládá tajemníkovi ÚMČ přijmout příslušná opatření.


III. ukládá vedoucí EKN zapracovat dopad organizační změny do  rozpočtu MČ pro rok 2008.

Tisk Export článku do PDF