Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.39
ze dne 22.04.2009

Usnesení k dodatku organizačního řádu č. 9

Rada MČ

I. schvaluje předložený návrh změny organizačního řádu č. 9 s účinností od 1. 5. 2009 s tím, že zároveň bude do organizačního řádu zapracováno navýšení počtu systematizovaných míst odboru sociální péče na oddělení příspěvku na péči a mimořádných výhod o 1 systematizované pracovní místo.


II. ukládá tajemníkovi ÚMČ přijmout příslušná opatření

Tisk Export článku do PDF