Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.5
ze dne 09.03.2009

Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje manž. XY BJ 1241/XY  bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242 v k.ú.  Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. projednala žádost zařazení do prodeje manželů XY b.j. 1241/XY ul. Galandova č.p. 1241, po zaplacení dluhu po rozeslání nabídek


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit zařazení do prodeje manželů XY  b.j. 1241/XY, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech, lze povolit  výjimku ze Zásad prodeje


III. ukládá  vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF