Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.19
ze dne 19.11.2008

Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje BJ 1268/XY manželů XY  v bytovém domě  Španielova  čp. 1267 až 1269 – prodej III.etapa

Rada MČ

I. projednala  žádost zařazení do prodeje bytové jednotky 1268/XY manželů XY v bytovém domě  Španielova  čp. 1267 až 1269 – prodej III.etapa po zaplacení dluhu  po rozeslání nabídek


II. souhlasí  a doporučuje ZMČ schválit zařazení do prodeje bytové jednotky 1268/XY manželů XY v bytovém domě  Španielova  čp. 1267 až 1269 – prodej III.etapa ve  smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, z důvodu řádného  placení nájemného v minulých letech a nikdy nepatřili mezi dlužníky.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF