Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.1
ze dne 17.09.2007

Usnesení k dílčí změně organizačního řádu

Rada MČ

I. projednala návrh změn :
zrušení odboru krizového řízení a přeřazení pracovníka do přímé podřízenosti tajemníka úřadu.
zrušení odd. zdravotnictví a přeřazení pracovníka do Odboru sociální péče.
zrušení 1 systematizovaného místa. v odd. kontroly a stížností.


II. schvaluje předložené dílčí změny organizačního řádu 


III. ukládá tajemníkovi realizovat schválené změny s účinností od 1.10. 2007.

Tisk Export článku do PDF