Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.39
ze dne 20.10.2008

Usnesení k bytovým náhradám  pro nájemce přízemních bytů v domech Makovského  čp. 1140 – 1145

Rada MČ

I. projednala návrh zástupce starostky p. Kopeckého vstoupit v jednání se všemi nájemci přízemních  bytů v domě Makovského čp. 1140-1141 ve věci nabídky náhradního bytu za stávající byt


II. souhlasí - vstoupit v jednání se všemi nájemci přízemních bytů  v domě Makovského čp. 1140-1145 ve věci nabídky adekvátního náhradního bytu v městské části Praha 17, kdy nájemní  smlouva bude uzavřena za podmínek  stávající nájemní smlouvy. Městská část na své náklady zajistí vyhotovení posudků, které stanoví výši nutné finanční náhrady na povolené stavební   úpravy  ze strany majitele –  městské části Praha 17. Do doby zajištění potřebného počtu bytových náhrad  budou všechny byty nacházející se v domech schválených k odprodeji o vel. 1+1/L,2+k.k. a 3+1/L nabídnuty výměnou jako náhradní byty nájemcům přízemních bytů o vel.1+1/L a 3+1/L v domech čp. 1140-1145 v Makovského ulici,  a to z důvodu plánované  rekonstrukce objektu.


III. zmocňuje  vedoucího OSOM k vystavení objednávky případných posudků.


IV. ukládá vedoucímu OSOM informovat majetkovou komisi o potřebě zajištění - přidělení náhradních bytů pro nájemníky přízemních bytů  v domě Makovského čp. 1140-1145

Tisk Export článku do PDF