Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 08.12.2014

Usnesení

Us RMČ 000579/2014

Smlouva o spolupráci s Pražskými službami a.s.

Rada městské části

1. schvaluje
uzavření předložené "Smlouvy o spolupráci" s Pražskými službami, a.s., jejímž předmětem je provádění vývozu odpadových nádob umístěných v prostoru Skateparku na straně jedné a umístění loga Pražských služeb, a.s. v prostoru Skateparku na straně druhé
2. ukládá

a) starostce Mgr. Jitce Synkové předmětnou smlouvu podepsat

b) KTA zabezpečit potřebné kroky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF