Městská část Praha 17

25. jednání Rady městské části

ze dne 27.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000352/2019

Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženým zněním smlouvy,

2. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 17 schválit smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti pro zajištění financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., IČ: 08082316 za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy,

3. ukládá

starostce MČ Praha 17 předložit tento materiál do nejbližšího zasedání ZMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky Termín: 31.10.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF