Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000322/2019

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 7 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 7 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. patře, tj.  2. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy za minimální nájemné 130,-Kč/m2/měsíc bez služeb. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 2. 8. 2019 do 2. 9. 2019 do 17.30 hodin. Došly  4  nabídky,

2. schvaluje

- pořadí zájemců:3,1,4

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy se zájemcem č.3 za nabízené nájemné ve výši  311,- Kč/m2/měsíc bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF