Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000312/2013

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky "Zdravé a hravé Řepy II".

Rada městské části

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu k návrhu vyhlášení výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení "Zdravé a hravé Řepy II".
2. souhlasí
s vypsáním výběrového řízení na realizaci zakázky "Zdravé a hravé Řepy II" a se složením komise pro otevírání a hodnocení nabídek dle přiloženého seznamu.  
3. ukládá
OŽPD zajistit potřebné v součinnosti s OURI.
  1. , Odbor životního prostředí a dopravy
  2. , Odbor územního rozvoje a investic
    seznámení s usnesením
  3. , Ekonomický odbor
    seznámení s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF