Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000310/2019

Volný startovací byt č. 12 o vel. 1+k.k, v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s informací o uvolnění níže uvedeného startovacího bytu:

Nevanova čp. 1079, byt č. 12, 5. podlaží, 1+k.k./L,

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k./L,  v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF