Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000309/2013

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1224.9 o vel. 3+1/L s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1224 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila
s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu -bytové jednotky č. 1224.9  o vel. 3+1/L s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1224 v ulici Makovského, Praha 6 - Řepy. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 8.7.2013 do 8.8.2013. Počet došlých obálek: 2
2. schvaluje
pořadí zájemců: obálka č.  2, 1 
3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF