Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000306/2019

Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, přijetí Dodatku č. 1

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/0136 „Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby, posunutí uzlového bodu dokončení a zprovoznění kanalizace, navýšení ceny díla.

2. rozhodla

přijetí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/0136 „Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o., Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 - Kunratice, IČO: 256 40 623

Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2019
Posunutí uzlového bodu: dokončení kanalizece a její zprovoznění do 27. 8. 2019

Cena Dodatku č. 1 bez DPH      648 864,20 Kč
DPH 21%                                  136 261,48 Kč
Cena Dodatku č. 1 s DPH          785 125,68 Kč

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/0136, schválené kompetentními osobami

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF