Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000306/2013

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.43 o vel. 1+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1051 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila
s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 43 o vel. 1+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 19.7.2013 do 19.8.2013. Počet došlých obálek: 1 v termínu
2. schvaluje
pořadí zájemců: obálka č.   1
3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF