Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000293/2013

Zateplení MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy - dodatek č. 1 k SoD 2013/0122

Rada městské části

1. projednala

Uzavření dodatku č.1 k SoD č. 2013/0122 z důvodů:

-  Prodloužení termínu dokončení akce do 19.8.2013 z klimatických důvodů

- Změna barevného provedení probarvených omítek od firmy BAUMIT

2. souhlasí

Uzavřením dodatku č.1 k SoD č. 2013/0122 z důvodů:

- Prodloužení termínu dokončení do 19.8.2013 z klimatických důvodů

- Změna barevného provedení fasády s firmou BAUMIT

  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF