Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000291/2013

Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2013

Rada městské části

1. schvaluje
Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2013
2. ukládá
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2013 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 18. 9. 2013

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF