Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000216/2019

Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy - zpracování projektové dokumentace

Rada městské části

1. projednala

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" dle § 27 a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

2. rozhodla

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" dle § 27 a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu výzvy k podání nabídek,

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF