Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000209/2019

Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019

Rada městské části

1. schvaluje

plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019,

2. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019 k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF