Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000184/2019

Volný startovací byt č. 13 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1078 Nevanova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s informací o uvolnění níže uvedeného startovacího bytu:

Nevanova čp. 1078, byt č. 13, 5. podlaží, 2+1/L,

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L,  v 5. podlaží domu čp. 1078 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF