Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000182/2019

Volný byt č. 21, 3+1/L v 8. podlaží, Makovského čp. 1144, Praha 6 Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním níže uvedeného bytu:

byt č. 21 o vel. 3+1/L s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1144 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy. V bytě bude provedena rekonstrukce, byt není určen k odprodeji,

2. schvaluje

vyhlášení I. kola výběrového řízení na byt č. 21 o vel. 3+1/L s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy za smluvní nájemné v min. požadované výši 130,- Kč/m2/měsíc/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF