Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000181/2019

Žádost o výměnu bytu z důvodu mimořádně tíživé životní situace žadatelů

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí o výměnu bytu č.39 o vel. 2+k.k. na adrese Bazovského čp. 1120, Praha 6 - Řepy za byt č.5 o velikosti 3+1/L na adrese Španielova čp. 1282, Praha 6 - Řepy, oba ve svěřené správě městské části Praha 17, z důvodu mimořádně tíživé životní situace žadatelů,

 

2. ruší

usnesení RMČ č. 59/2019 ze dne 13. 2. 2019,

3. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi - místostarostovi městské části Praha 17 vyhovět žádosti a předložit na nejbližším zasedání Rady městské části Praha 17 návrh změny předmětu nájmu ve smyslu  tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF