Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000179/2019

Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 - 4 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXX nájemce bezbariérového bytu XX XX ve Vondroušově ul. čp. 1193 - 4, Praha 6 - Řepy, o pronájem volného garážového stání v přízemí objektu halových garáží čp. 1192 Drahoňovského, Praha 6 - Řepy,

2. schvaluje

na základě doporučení Majetkové a bytové komise ze dne 29. 4. 2019

uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného garážového stání č. 26 o vel. 14 m2 v přízemí objektu halových garáží čp. 1192 v ulici Drahoňovského, Praha 6 - Řepy s XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXX, nájemcem bytu zvláštního určení XX XX v bezbariérovém domě ve Vondroušově ul. čp. 1193 - 4, Praha 6 - Řepy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 202,33Kč/m2/rok/bez služeb. K nájemnému bude připočítáno DPH. 

 

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF