Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000178/2013

Výběrové řízení "Údržba oplocení pozemků parc. č. 752/61, 752/63 v k. ú. Řepy"

Rada městské části

1. projednala

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Údržba oplocení pozemků parc. č. 752/61, 752/63 v k. ú. Řepy"

2. schvaluje

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Údržba oplocení pozemků parc. č. 752/61, 752/63 v k. ú. Řepy", s tím, že vítězem se stala firma ORSmix, s. r. o., se sídlem Šluknovská 315/14, Praha 9, s cenou zakázky 41.031, - Kč a dobou provedení 10 dní od zahájení prací 

3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o dílo včetně případných dodatků.
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF