Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000177/2013

Rezignace pana Radka Hejdy na funkci člena Komise pro životní prostředí a jmenování Ing. Stanislava Berana členem Komise pro životní prostředí

Rada městské části

1. bere na vědomí

rezignaci pana Radka Hejdy na funkci člena Komise pro životní prostředí

2. jmenuje
Ing. Stanislava Berana členem Komise pro životní prostředí
  1. , Kancelář starosty
    evidence členů komisí
  2. Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
    evidence a odměny členů komisí
  3. Ing. Vladimíra Šrámková, Specialista rozvoje a organizace dopravy
    tajemník komise - evidence členů, atd.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF