Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000170/2019

Spolupořádání akce "Den sousedů na Bílé Hoře" a uzavírka komunikace ul. U Boroviček

Rada městské části

1. projednala

účast MČ Praha 17 na pořádání kulturně společenské akce "Den sousedů na Bílé Hoře" v termínu 18. května 2019 od 12.00 do 19.00 hod., a zvláštní užívání a uzavření místní komunikace ul. U Boroviček, v úseku od křížení s ul. Ke Kulturnímu domu po křížení s ul. Na Bělohorské pláni,

2. schvaluje

účast MČ Praha 17 na pořádání kulturně společenské akce "Den sousedů na Bílé Hoře" v termínu 18. května 2019 od 12.00 do 19.00 hod.,

3. souhlasí

se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace ul. U Boroviček, v úseku od křížení s ul. Ke Kulturnímu domu po křížení s ul. Na Bělohorské pláni,

4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu odst. 2 usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF