Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000169/2019

Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 8054923110

Rada městské části

1. projednala

Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 8054923110. Tento Dodatek č. 9 upravuje seznam pojištěných nemovitých , movitých věcí a úpravu pojistné částky,

2. schvaluje

změny uvedené v Dodatku č. 9 k pojistné smlouvě č. 8054923110,

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu Dodatku č. 9 k pojistné smlouvě č. 8054923110,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu Odboru správy obecního majetku postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF