Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000165/2013

Návrh nařízení o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejich bližších ochranných podmínek

Rada městské části

1. projednala
návrh nařízení o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejich bližších ochranných podmínek.     
2. bere na vědomí

návrh nařízení o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejich bližších ochranných podmínek. 

3. ukládá
OÚRI informovat odbor životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
  1. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF