Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000160/2020

Rámcová smlouva o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha, a. s. městským částem hl. m. Prahy dotčeným provozem Letiště Praha - Ruzyně

Rada městské části

1. projednala

Rámcovou smlouvu o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha, a. s. městským částem hl. m. Prahy dotčeným provozem Letiště Praha - Ruzyně

2. schvaluje

Rámcovou smlouvu o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha, a. s. městským částem hl. m. Prahy dotčeným provozem Letiště Praha - Ruzyně

3. zmocňuje

Starostku MČ Praha 17 PhDr. Jitku Synkovou k podpisu Rámcové smlouvy o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha, a. s. městským částem hl. m. Prahy dotčeným provozem Letiště Praha - Ruzyně

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OŽPD postupovat ve smyslu usnesení RMČ Praha 17

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF