Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000153/2013

Pronájem na dobu určitou v objektu ZŠ genpor. Fr. Peřiny Laudova 10/1024

Rada městské části

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu k pronájmu nebytových prostor v objektu ZŠ genpor Fr. Peřiny Laudova 10/1024
2. schvaluje
uzavření smlouvy na dobu určitou od 30.5. do 31.7.2013 se subjektem Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o, Kuncova 1580, 155 00 Praha 5-Stodůlky, IČ  25122690
3. ukládá
OŠK zajistit potřebné úkony, starostce podpis smlouvy
  1. , Odbor školství a kultury
    zajištění následných kroků k uzavření smlouvy
  2. Bc. Jitka Synková, Starostka MČ Praha 17
    podpis smlouvy

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF