Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000152/2020

Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o souhlas s umístěním sídla firmy na adrese Na Chobotě 1420/16, Řepy,16300 Praha 6

Rada městské části

1. projednala

žádost firmy Zdravá Sedmnáctka, s.r.o., se sídlem Žalanského 291/12b,  Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316  (nájemce víceúčelového sportovního Centra Na Chobotě 1420/ 16,18 Praha 6 - Řepy) o souhlas s umístěním sídla firmy na adrese Na Chobotě 1420/16, Řepy ,163 00  Praha 6,

2. souhlasí

s umístěním sídla firmy  Zdravá Sedmnáctka, IČ: 08082316 na adrese Na Chobotě 1420/16, Řepy,163 00  Praha 6, 

3. zplnomocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu souhlasu s umístěním sídla,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF