Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000152/2013

Dodatek č. 4 ke smlouvě o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností (mandátní smlouva) mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r.o., kterým se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 uvedené smlouvy

Rada městské části

1. projednala

návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností (mandátní smlouva) mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r. o., kterým se aktualizuje příloha č. 1 a příloha č. 2, neboť z důvodu převodu nemovitostí, zejména v souvislosti s privatizací bytového fondu tyto přílohy obsahují nemovitosti, které již nejsou svěřeny Městské části Praha 17, a kterým se ruší dodatky č. 1 a č. 2 k uvedené smlouvě z důvodu jejich integrace do nového dodatku č. 4

2. schvaluje

návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností (mandátní smlouva) mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r. o., kterým se aktualizuje příloha č. 1 a příloha č. 2, neboť z důvodu převodu nemovitostí, zejména v souvislosti s privatizací bytového fondu tyto přílohy obsahují nemovitosti, které již nejsou svěřeny Městské části Praha 17, a kterým se ruší dodatky č. 1 a č. 2 k uvedené smlouvě z důvodu jejich integrace do novelizovaných příloh

3. zplňomocňuje

starostku Městské části Praha 17 k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností (mandátní smlouva) mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r. o., kterým se aktualizuje příloha č. 1 a příloha č. 2, a kterým se ruší dodatky č. 1 a č. 2 k uvedené smlouvě z důvodu jejich integrace do novelizovaných příloh

  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF