Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000149/2013

Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 30 o velikosti 3+1/L s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1136, ulice Jiránkova v Praze 6 – Řepích

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXXXX XXXXXXXXX bytem Jiránkova 1136, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě - dohodě o užívání bytu č. 30 o vel. 3+1/L s přísl. v 5. podlaží  domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, a to rozšíření nájemní smlouvy na dceru XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, která s ním žije ve společné domácnosti. 

  

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k platné dohodě o užívání bytu č. 30 o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice o vzniku společného nájmu výše uvedeného bytu mezi XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X Městskou částí Praha 17. V ostatních bodech zůstává nájemní smlouva - dohoda o užívání bytu ze dne 23.7.1986 beze změn.

3. ukládá

postupovat ve smyslu usnesení

  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF