Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000147/2020

Žádost o dotace v rámci výzvy 03_19_120 OPZ

Rada městské části

1. se seznámila

s projektem "Optimalizace procesů, zvýšení kvality služeb občanům v Praze 17" , jehož navrhovaný celkový rozpočet činí 1.365.000,- Kč (způsobilé výdaje) a možností čerpání dotací z Operačního programu Zaměstnanost na tento projekt. Dle podmínek OPZ dotace činí 95% z celkové částky způsobilých výdajů, tj. 1.296.750,- Kč. Spoluúčast MČ na způsobilých výdajích činí 5%, tj. 68.250,- Kč. Pozn.: projekt může být dle výše poskytnuté dotace upraven.  

2. schvaluje

projekt "Optimalizace procesů, zvýšení kvality služeb občanům v Praze 17" a podání žádosti o dotace na projekt v rámci výzvy 03_19_120 Operačního programu Zaměstnanost

3. ukládá

místostarostovi Jaroslavu Bírovi postupovat ve smyslu Usnesení - zajistit podání žádosti o dotace a realizaci projektu v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost, pokud bude projekt OPZ podpořen

Zodpovídá:  Radim Drmola, Vedoucí oddělení podpory projektů Termín: 16.06.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF