Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000146/2013

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Žufanově ulici čp. 1094 pronajatému v souvislosti s výkonem povolání

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXXXX XXXXXX, nájemce obecního bytu č. 4 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici pronajatého v souvislosti s výkonem povolání, o prodloužení nájemní smlouvy.

2. schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici, který je pronajat paní XXXXXX XXXXXX v souvislosti s výkonem povolání – vedoucí personálního a platového oddělení ÚMČ Praha 17, na dobu určitou do 20. 6. 2015

3. ukládá
vydat pokyn k navázání dodatku č.1 k nájemní smlouvě
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF