Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000145/2020

Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020

Rada městské části

1. projednala

návrh na rozdělení účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 17 z odvodu z hazardních her určené do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury.

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

poskytnutí dotací neziskovým právnickým osobám a fyzickým osobám podle příloh - tabulky č. 1, 2, 3 a 4.

3. ukládá

PhDr. Jitce Synkové, starostce městské části, předložit návrh na rozdělení účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 17 z odvodu z hazardních her určené do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 20. 5. 2020.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing.Šimonová informovala, že je členem OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN,z.s., ale z případné dotace nebude mít žádný majetkový prospěch.)

Tisk Export článku do PDF