Městská část Praha 17

13. jednání Rady městské části

ze dne 24.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000144/2019

Schválení postupu dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění k funkčnímu období ředitele

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu ke schválení postupu dle §166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění k funkčnímu období ředitele

2. schvaluje

v souladu s §166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění automatické prodloužení funkčního období  Mgr. Aleny Lucové ředitelky Mateřské školy Laudova se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy Laudova 3/1030

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  Informovat ředitelku MŠ Laudova se spec. třídami

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF