Městská část Praha 17

12. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000136/2019

Žádost o souhlas s provozováním předzahrádky u restaurace Šalanda U Průhonu, Makovského 1397/27a, na pozemcích parc. č. 2229 a parc. č. 2230 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost pana Petra Lína, Obchod a služby Petr Lín s. r. o. o souhlas s provozováním předzahrádky u restaurace Šalanda U Průhonu, Makovského 1397/27a, 163 00 Praha 6 – Řepy, umístěné na pozemku parc. č. 2229 o výměře 84 m2 a parc. č. 2230 o výměře 16 m2 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

2. souhlasí

s provozováním předzahrádky u restaurace Šalanda U Průhonu, Makovského 1397/27a, 163 00 Praha 6 – Řepy, umístěné na pozemcích parc. č. 2229 o výměře 84 m2 a parc. č. 2230 o výměře 16 m2 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaném na LV 925,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF