Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000133/2020

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 305 - zdravotnické zařízení ve 2. podlaží čp. 1221, Socháňova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 305, kolaudovaného jako zdravotnické zařízení,  ve 2. podlaží objektu čp. 1221, Socháňova ul., Praha 6 - Řepy za stanovené nájemné 125,-Kč/1m2/měsíc (bez služeb). Výběrové řízení bylo zveřejněno od 16. 3. 2020 do 16. 4. 2020 do 15.hod. Došla 1 nabídka. Obálka byla otevřena a byl sepsán protokol,

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k prostoru č. 305, kolaudovanému jako zdravotnické zařízení, v 2. nadzemním podlaží objektu  čp. 1221 v ulici Socháňova, Praha 6 – Řepy se zájemcem č. 1  za stanovené nájemné ve výši 125,- Kč/m2/měsíc bez služeb, za účelem užívání ordinace praktického lékaře pro děti a dorost pro spádovou oblast Řepy ,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF