Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000132/2020

Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování

Rada městské části

1. se seznámila

s výsledky veřejného losování výherce výběrového řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k/L. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy. Losování proběhlo dne 22. 4. 2020 v 16.00 hodin.   Do VŘ došly 4 nabídky. Nabídka s pořadovým číslem 1 byla  vyřazena na žádost zájemce. Losováni byli 3 zájemci (s pořadovými čísly: 2,3,4),

2. schvaluje

- pořadí zájemců:4,3,2,

- uzavření nájemní smlouvy na startovací byt č.9 o vel. 2+k.k./L v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy se zájemcem č. 4. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení za nájemné ve výši 65,-Kč/m2/měsíc/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF