Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000127/2020

Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

1. projednala

Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

2. souhlasí

s předloženým návrhem nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

3. ukládá

KTA zabezpečit příslušné kroky.

Zodpovídá:  Bc. Petr Loučka, Tajemník úřadu Termín: 30.04.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF