Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000126/2013

Dododa mezi Městskou částí Praha 17 a Pražskou teplárenskou, a. s. o spolupráci v souvislosti s rekonstrukcí předávací stanice

Rada městské části

1. projednala
návrh dohody Městské části Praha 17 s Pražskou teplárenskou, a. s. o spolupráci v souvislosti s rekonstrukcí předávací stanice v domě čp. 1120, ulice Bazovského, Praha 6 - Řepy, jehož vlastníkem je hl. m. Praha a který je svěřen do správy Městské části Praha 17
2. schvaluje
uzavření dohody Městské části Praha 17 s Pražskou teplárenskou, a. s. o spolupráci v souvislosti s rekonstrukcí předávací stanice v domě čp. 1120, ulice Bazovského, Praha 6 - Řepy, jejíž text je uveden v příloze
3. zmocňuje
starostku Městské části Praha 17 k podpisu dohody Městské části Praha 17 s Pražskou teplárenskou, a. s. o spolupráci v souvislostí s rekonstrukcí předávací stanice v domě čp. 1120, ulice Bazovského, Praha 6 - Řepy 
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF